نقشی بر آب روان

اشعار غلامعباس سعیدی

آبان 97
57 پست
مهر 97
11 پست
تیر 97
2 پست
شهریور 96
6 پست
مرداد 96
17 پست
تیر 96
18 پست
شهریور 94
10 پست
مرداد 94
9 پست
تیر 94
8 پست
خرداد 94
8 پست
اسفند 93
11 پست
بهمن 93
12 پست
دی 93
11 پست
آذر 93
13 پست
آبان 93
7 پست
مهر 93
11 پست
شهریور 93
13 پست
مرداد 93
14 پست
تیر 93
11 پست
خرداد 93
13 پست
اسفند 92
14 پست
بهمن 92
10 پست
دی 92
10 پست
آذر 92
16 پست
آبان 92
17 پست
مهر 92
14 پست
شهریور 92
11 پست
چهارپاره
3 پست
رفتی_و_
1 پست
اجتماعی
196 پست
دو_بیت
1 پست
به_ستمگر
1 پست
بیت
1 پست
قطعه
15 پست
خاک_وطن
1 پست
غزل
231 پست
در_سکوت
1 پست
طنز
13 پست
خودکشی
1 پست
قصیده
8 پست
سراچۀ_غم
1 پست
شعر_سپید
2 پست
ته_قصه
1 پست
احتماعی
1 پست
ژن_برتر
1 پست
خودمان
1 پست
شعر
11 پست
کار_دل
1 پست
مثنوی
23 پست
من_و_شما
1 پست
شعر_من
2 پست
دوستان
1 پست
شعر_آیینی
31 پست
برجام
1 پست
گرانی
1 پست
رباعی
6 پست
قرآن
1 پست
شب_قدر
1 پست
ناشاعران
1 پست
شاعر_سکه
1 پست
پس_ما_چی
1 پست
نامه
1 پست
حج
3 پست
نرسد
1 پست
مشهد
2 پست
غم_انگیز
1 پست
مرتد
1 پست
تلگرام
1 پست
راه_کج
1 پست
درخت_بخت
3 پست
این_نیست
1 پست
علی_(ع)
2 پست
بی_احساس
1 پست
نودولتان
1 پست
نماز_عشق
1 پست
سکه_قلب
1 پست
شیطان
1 پست
خنجر
1 پست
175_شهید
1 پست
جیب_برها
1 پست
لیلی
1 پست
گم_می_شود
1 پست
گم_شد
1 پست
نفوس_بد
1 پست
گرفتند
1 پست
نمی_فهمد
1 پست
شعر_زلال
1 پست
کعبۀ_دل
1 پست
روز_زن
1 پست
روز_غزل
1 پست
دلواپستم
1 پست
کار_بزرگ
1 پست
دلواپس
1 پست
غزل_ناب
1 پست
چرا؟
1 پست
فتنۀ_سبز
1 پست
عشق
1 پست
می_افتی
1 پست
زنجیر
1 پست
فراهم_کن
1 پست
یاس
1 پست
نمی_شود
1 پست
بداهه
1 پست
کدخدا
3 پست
نام_تو
1 پست
اسم_اعظم
1 پست
عالم_ذر
1 پست
اینان
1 پست
چادری
1 پست
دریا
1 پست
پریماه
1 پست
دو_آهو
1 پست
سخت_است
1 پست
معلم_شعر
1 پست
شعردزد
1 پست
باز_تو
1 پست
فتنه
1 پست
بیا
1 پست
بهتر_است
1 پست
دوئل
1 پست
شراب_فیض
1 پست
مروارید
1 پست
کوه
1 پست
میِ_بوسه
1 پست
تاریخ
1 پست
محرم
3 پست
سیاهپوش
1 پست
عزل
4 پست
قم_و_قیام
1 پست
اسیدپاشی
1 پست
غدیر
2 پست
حافظ
1 پست
روز_حافظ
1 پست
غزل_ازلی
1 پست
کوبانی
2 پست
کرد
1 پست
جانباز
2 پست
پاییز
2 پست
صبح
1 پست
شب
1 پست
شب_سیاه
1 پست
شیر
1 پست
باد_برد
1 پست
برخیز
1 پست
پریوش
1 پست
رفتی_
1 پست
اخوانیه
2 پست
خشک_مغز
1 پست
صبر_جمیل!
1 پست
افسوس
1 پست
نکُشید
1 پست
راه_و_چاه
1 پست
تن_فروش
1 پست
نقره_داغ
1 پست
روز_سیاه
1 پست
درخت
1 پست
درّ_دری
1 پست
بن_بست
1 پست
آهوانه
1 پست
کوثر
1 پست
شعر_ناب
1 پست
ترانه
2 پست
_نیز_بگرد
1 پست
نیمایی
9 پست
قطار_درد
1 پست
یلدا
1 پست
عمار_کو؟
1 پست
ساربان
1 پست
مترسک
1 پست
دیوار
1 پست
پیاز!!
1 پست
سیمرغ
1 پست
سپید
1 پست
آدم_سنگی
1 پست
انفعال
1 پست
شمس_شموس
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
تهمتن غلامی ( شعر و متن ادبی )
بداهه سرایی , شعر , غزل , رباعی , دوبیتی , متن ادبی و سیاسی (تهمتن غلامی) تقدیم به همسرم با عشق