روز دانشجو مبارک باد

هم ریمل و خط سرمه اش کم شده است

هم بستن روسریش محکم شده است

از برکت عمره های دانشجویی

این ترم فرشته خانم آدم شده است

حامد_عسکری

جوابیه:

صد بار مگر مقابلم خم نشدی ؟

در گیر توهمات مبهم نشدی ؟

آدم شدم و دلیل آن نیست مهم

اما تو هنوز هم که آدم نشدی !!!

فرشته_خدابنده


مطایبه:

مانند فرشته اید آدم بشوید

آدم بشوید و عاشق هم بشوید

یک ترم بگیرید دو واحد با من

با شعر به جای خطبه محرم بشوید


غلامعباس_سعیدی

/ 0 نظر / 7 بازدید