نامه

نامه

قلم به مردمک چشم می زنم نه دوات
مگر به نامه ببینم جمالِ روی تو را

"شکنج زلفِ پریشان به دست باد بده" (1)
بگو به من برساند سریع بوی تو را

#غلامعباس_سعیدی

https://telegram.me/saeedigholamabbas

شکنج زلف پریشان به دست باد مده
مگو که خاطر عشّاق گو پربشان باش  حضرت حافظ

/ 0 نظر / 20 بازدید