خودمان

ما چرا چون قفسِ بسته گرفتار خودیم
چاردیواریِ زندانیِ دیوار خودیم

روی یک نقطه به دور خودمان می چرخیم
مثل این است که ما نقطه و پرگار خودیم

می بریم از خودمان هرچه که داریم انگار
دزد در خانۀ خود موش به انبارِ خودیم

دشمن از دور به ما می نگرد امّا ما
غافل از کینۀ او دشمنِ غدّار خودیم

خودمان علّت این حال پریشان هستیم
خودمان باعث این وضع اسفبار خودیم

در سرِ ماست که بار همه را بر داریم
این چنین است که ما یکسره سربار خودیم

ما که داریم طلب از همه در قول و عمل
ماجرا چیست که این قدر بدهکار خودیم

هیچ کس پیرو ما نیست در این راه خطر
ما در این راه جلودار به اصرار خودیم

برنخیزد به هواداری ما هیچ کسی
بسکه ما خود پر و پا قرص هوادار خودیم

دلِ ما پر شده از شوق رهایی امّا
خفه در پیلۀ اندیشه و افکار خودیم

دیگران کاش بیایند که ما را آزاد
بکنند از خودمان ما که گرفتارِ خودیم

#غلامعباس_سعیدی

/ 0 نظر / 41 بازدید