این می ندیدگان

خواهند آسمان را با ریسمان بگیرند

این بامِ بی ستون را با نردبان بگیرند

 

بستند پایِ چوبی بر پایِ لاغرِ خود

با این هدف که کشتی با آسمان بگیرند

                                                                    

خمیازه را شکستند دست از دهان گرفتند

تا دست بر دهانِ آتشفشان بگیرند

 

جسم ضعیفشان جز یک مشت استخوان نیست

خواهند کار سگ را از استخوان بگیرند

 

گیرم که دور دور این می ندیدگان است

خم را نمی توانند در استکان بگیرند

      

دستارِ عاریت را در حکم عقلِ اول

پیراهنِ ریا را در حکم جان بگیرند!

 

گیرم که شیخِ دهرند هرگز نمی توانند

تأثیرِ شهرِ  قم را از جمکران بگیرند

 

#غلامعباس_سعیدی

/ 3 نظر / 18 بازدید

عالي مثل هميشه

هاشم م

عالي مثل هميشه