شاعر سکه

شاعرِ سکه

نانِ خود را به نرخِ روز بخور
ورنه دیدی که نانت آجر شد

بدتر است از طویله جایی که
پشکلِ تر به قیمتِ دُر شد

شاعرِ سکّه اند و هرکس شد
شاعرِ سکّه سست عنصر شد

می کند سکّه چشمشان را سیر
چاهِ گود ار به شبنمی پر شد

بابِ میلش رها نمی تازد
اسب اگر بسته پای آخور شد

#غلامعباس_سعیدی

https://telegram.me/saeedigholamabbas

/ 0 نظر / 32 بازدید