ته قصه

بکش کنار که اینان سقوطشان قطعی است

به سوی درّه قطارِ فراری از ریلند

 

به دست باد حوادث شبیه خس هستند

بدون ریشه ولی مشکلاتشان سیلند

 

نشسته اند و ته قصّه را نمی دانند

نشسته بر سر این چاهِ بی ته ویلند

 

به کارِ منفعت خود تمامشان مشتاق

به کار خدمت مردم تمام بی میلند

 

به کیل کس نتواند کشید دریا را

کنارِ ما برِ دریای بیکران کیلند

 

تفاوتی ننماید سر و ته کرباس

به چشم من همگی پست صدر تا ذیلند

 

#غلامعباس_سعیدی

 

https://telegram.me/saeedigholamabbas

 

/ 0 نظر / 35 بازدید