آنجا که تو باشی

از بس که شود مست و کند مست نگاهت

بر پا بشود میکده آنجا که تو باشی

 

از برقِ دو چشم تو و از خندۀ شوقت

برپاست دو جشن سده آنجا که تو باشی

 

باور بکن از طرز نگاهت در و دیوار

باشند چو من می زده آنجا که تو باشی

 

از ماه سری ماه نو از فرط حسادت

باید بکشد عربده آنجا که تو باشی

 

باطل بشود سحر زمانی که بخندی

کاری نکند شعبده آنجا که تو باشی

 

شایسته ترین دختر زیبای جهان هم

خارج بشود از رده آنجا که تو باشی

 

برپا بشود محض تو صدها دوئلِ خون

پیدا بشود مفسده آنجا که تو باشی

 

#غلامعباس_سعیدی

 

https://telegram.me/saeedigholamabbas

/ 0 نظر / 41 بازدید