شاعر و قلم

شاعر! بگشا دفتر و بردار قلم را

دستِ دلِ انباشته بسپار قلم را


زندانیِ عُزلت شده از کنجِ قلمدان

بردار و بکن امشبه تیمار قلم را


داری سره بسیار ببین ناسره ها را

امشب به بیان سره وادار قلم را


تا از تب و درد و تپش و غم بنویسی

بسپار به آن طبعِ گهربار قلم را


لختی بنشین و وسط گریه بگریان

ای غمزده بر دفتر اشعار قلم را


تا خط بخورد این رقمِ مغلطه با شعر

بر این رقم مغلطه بگذار قلم را


شعری بنویس از می و میخانه و ساقی

هرچند دهد محتسب اخطار قلم را


این شحنۀ پیر خرِفِ خیره در این شهر

بر سنگ جهالت زده بسیار قلم را


هرچند دلت خون شده آهنگ طرب کن

پیوند بزن با نی و گیتار قلم را


#غلامعباس_سعیدی


چهاردهم تیرماه #روز_قلم بر خداوندان قلم مبارک باد


/ 0 نظر / 46 بازدید