گرانی

گرانی
(زبان حال بسیاری از مردم در این روزها)

می برم بازار با خود هرچه را دارم ولی
مبلغی را کمتر از بیعانه با خود می برم

تا نگویند آمد از بازار با دستِ تهی
نرخِ کالای گران را خانه با خود می برم

بر دلِ چون سیبِ سرخم از دلِ بازارِ روز
داغ را چون معنیِ بیگانه با خود می برم

مانم آن گنجشکِ مادر را که سوی جوجه ها
چنگ و منقارِ تهی را لانه با خود می برم

دشتبان! از کاشت تا برداشت با من بوده است
گاهِ خرمن کاه جای دانه با خود می برم

دشتبانِ سفله! من یک روز از این دشتِ جنون
می روم امّا دلی دیوانه با خود می برم

می روم یک روز و از این دشت جانِ خسته را
خودشکن تر از پرِ پروانه با خود می برم

رنجها بردم ولی گنجی میسّر نیست نیست
رنجِ بودن را از این ویرانه با خود می برم

#غلامعباس_سعیدی

/ 0 نظر / 36 بازدید