بازی جهان

تو مهره ای و صفحۀ بازی است جهان هان

هرگوشه ببین دورِ سپیدان سیهان هان

 

اینگونه به هر گوشه متاز اسب که هستند

پامالِ پی پیلِ ستم بی گنهان هان              

 

ازخود به درآ تیز که این بازیِ جنگ است

بُرّان نشود جوهرِ در تیغ نهان هان

                      

از توست که بر توست که از ماست که بر ماست

از چنگِ خودت جان خودت را برهان هان  

 

دندان نکند رحم بر انگشت عجیب است

هرگز مبر انگشتِ تعجّب به دهان هان  

                                            

آیینه! ببین در کلَهم بیضه شکسته است

آیینِ کلهداریِ این بی کلهان هان

 

غلامعباس سعیدی       

/ 0 نظر / 33 بازدید