فریب

شنیده ایم که یک اسب چوبی و یک جو...

خرد، تمام برای فریبِ دشمن بود


شدند طعمه ترا سیزده هزار نفر

که نقش هریک در نقشۀ تو مردن بود


میان دام از این سو تو دانه می چیدی

و دشمن تو از آن سو به کار چیدن بود


نداشت نقشۀ جنگِ تو هیچ بار آری

فریب جنگ تو چون نقشه ات سترون بود


یکی نه و دو سه تا ... سیزده هزار نفر

دریغ بود اگر دانه های ارزن بود


#غلامعباس_سعیدی


https://t.me/saeedigholamabbas

/ 0 نظر / 11 بازدید