بوسه در تلگرام

در تلگرام بود و داد پیام

گفت اول سلام و بعد سپاس

 

لب فرستاد و بوسه با پیغام

لبی و بوسه ای بدون تماس

 

لبش و بوسه اش به شوقِ تمام

برد دل را به پشتِ مرزِ حواس

 

غزلی تازه شد به دل الهام

غزلی واژه واژه اش احساس

 

عقلِ سرکش به بوسه چون شد رام

گفت طبقِ مقدماتِ قیاس:

 

ایّها النّاس بوسه نیست حرام

چونکه فیها منافعُ للنّاس

 

#غلامعباس_سعیدی

 
/ 0 نظر / 18 بازدید