نمی فهمد

دهانِ تلخ، عسل را چگونه می فهمد

زبان نفهم، غزل را چگونه می فهمد

 

کسی که ماهیت عشق را نمی داند

نگاه و بوس و بغل را چگونه می فهمد

 

دلی که دستخوشِ کینه هاست، زندگیِ

بدون جنگ و جدل را چگونه می فهمد

 

برای غیر به جز حقّ مرگ قائل نیست

حقوق بین ملل را چگونه می فهمد

 

دلِ رها شده از خویش غافل است، شتر

وقوعِ جنگِ جمل را چگونه می فهد

 

دغل همیشه رکب خورده است، چشم طمع

چکِ بدون محل را چگونه می فهمد

 

کسی که مفتضحِ خاص و عامِ دنیا شد

نگاهِ اهلِ محل را چگونه می فهمد

 

اگر فرو نرود میخِ آهنین در سنگ

کنایه را و مثل را چگونه می فهمد

 

غلامعباس سعیدی

/ 0 نظر / 37 بازدید