پند شاعرانه

شاعر! به خون دل بکن آغشته لیقه را

باید بدل به شعر کنی این دقیقه را

 

شعری بگو بلیغ ولی در نظر بگیر

این بد دلانِ بی هنرِ کج سلیقه را

 

پایین میار شأن غزل را نمی برند

پیش بدل فروش و بدل خر عتیقه را

 

یک مثنوی بیاور و پیوندِ نو بزن

با شعرهای حافظ و سعدی حدیقه را

 

تا شاعری طریقۀ رندی رها مکن

ای وای اگر رها بکنی این طریقه را

 

شعری بگو چنان که نیندازدت به حبس

یا جور کن نخست وکیل و وثیقه را

 

هرگز مباد پاسخ شعری گلوله ای

بیجا مکن پر از تپش خون شقیقه را

 

این قایق شکسته در این آب موج خیز

دارد بسی خطر نکن از تن جلیقه را

 

تا بر تو تنگ تر نشود تنگنای دهر

با ضیق صدر تنگ نکن این مضیقه را

 

ای دل رفیق راه خطر نیست هیچ کس

جام و سبو بیار و خبر کن رفیقه را !

 

#غلامعباس_سعیدی

 

https://telegram.me/saeedigholamabbas

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید